»Ko obstaja zaupanje, ne potrebuješ dokazov.
Ko zaupanja ni, noben dokaz ne zdrži!«

Kitajski pregovor

Obračuni energije in vode

Ukvarjamo se z:

  • merjenjem porabe vode in energije v večstanovanjskih ter poslovnih stavbah
  • izdelavo obračunov porabe energije in vode
  • prodajo, dobavo in montažo merilnih instrumentov za merjenje porabe vode in energije.

Obračune vsak mesec posredujemo Vašemu upravniku, sami pa lahko do obračunskega poročila za svoje stanovanje dostopate preko spletne aplikacije tukaj.

S podatki se ukvarjamo na več področjih;

  • poraba z razdelitvijo stroškov za vodo
  • podatki za toploto s katerimi lahko izboljšujete pogoje nepremičnine in prilagajate porabo energije glede na podatke iz prejšnjih mesecev

Izkušnje z izdelavo obračunov imamo s stanovanjskimi in tudi poslovnimi objekti.

Uporabniki nepremičnin stremijo k čim bolj natančno izdelanim obračunom, za kar skrbimo tako, da istočasno odčitamo merilne naprave po stanovanjih in glavne števce/kalorimetre, katerih stanja sporočimo vašemu dobavitelju energije in vode.

OBRAČUNI ENERGIJE

Za izdelavo delitve stroškov ogrevanja so potrebni vgrajeni ustrezni overjeni merilni instrumenti. To so kalorimetri ali delilniki, katere vsak mesec daljinsko odčitamo in glede na pridobljene podatke naredimo obračun/razdelitev stroškov po veljavni področni zakonodaji.

Razlago za potek obračuna oziroma delitve najdete tukaj, pogosto zastavljena vprašanja in odgovore vezane na pravilnik pa tukaj.

OBRAČUNI VODE

Obračune izdelujemo na podlagi mesečnega odčitavanja vodomerov (glavnega vodomera in vodomerov za posamezne enote).

Pravilnik o načinu delitve najdete tukaj.