Politika zasebnosti

Pravila varstva zasebnosti in piškotkov

Ta pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta www.khd.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto  www.khd.si (v nadaljevanju: uporabnik).Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in piškotkov.

I. Varstvo osebnih podatkov

V KHD d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravila varstva zasebnosti in piškotkov in interni akti Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je KHD d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v KHD d.o.o. je dosegljiva na e-naslovu info@khd.si.

3. Obdelovalec osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov, ki se zbirajo v okviru uporabe spletnega mesta, je KHD d.o.o.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana zbranih osebnih podatkov na spletni strani ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

5. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

KHD d.o.o., zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonov ali privolitve (soglasij) posameznikov.

Obdelava na podlagi zakonov

KHD d.o.o., izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanjo kot upravljavca osebnih podatkov. Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo podatkov, in GDPR KHD d.o.o., vodi evidence obdelav, kjer so določno navedene zakonske podlage zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi privolitve (soglasja) posameznika

KHD d.o.o., na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke.

6. Varstvo osebnih podatkov

KHD d.o.o., za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sama na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev. Za namen slednjega KHD d.o.o., zaveže ponudnike oziroma izvajalce k nujnemu in doslednemu upoštevanju zakonskih podlag, GDPR in internih aktov KHD d.o.o.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

8. Pravice posameznika

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov KHD d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte info@khd.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. Ravnanje v primeru kršitev

Vprimeru kršitev varstva osebnih podatkov bo KHD d.o.o., nemudoma izvedla vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.

II. Veljavnost

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov KHD d.o.o., bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Ta Pravila so objavljena na spletnem mestu www.khd.si in veljajo od 1. januarja 2021 dalje.